FAQ

Op deze pagina vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen (FAQ) en antwoorden over
putboringen, pompinstallaties, waterbehandeling, bodemenergie en droogzuigingen.

Staat uw vraag er niet tussen, mail of bel  ons gerust!

Maak hieronder uw keuze.  

01.

PUTBORINGEN

Dit is een boring die machinaal uitgevoerd wordt en waarin een PVC buis gemonteerd wordt. Hierdoor is het mogelijk om grondwater op te pompen voor verschillende toepassingen zoals drinkwater, huishoudelijk gebruik, industrieel gebruik, beregening, brandbestrijding,..

De kostprijs van een putboring is afhankelijk van de gewenste toepassingen (verbruik), de locatie en de bodemomstandigheden. De prijs van een putboring schommelt tussen de 2.500,- euro en de 10.000,- euro.

Onze boormeesters hebben jaren ervaring in boringen en hebben allemaal interne en externe opleidingen gevolgd. Daardoor kunnen zij tijdens het boren de exacte diepte bepalen, om u een bron van zeer hoogstaande kwaliteit af te leveren. Op basis van referenties in de buurt kunnen we een inschatting maken naar de kwaliteit van het water in die specifieke waterlaag. Echter werken we nog steeds met een ‘moeder natuur’ product en kan dit wel eens afwijken. Na de boring wordt er bekeken of een nabehandeling noodzakelijk is voor uw doeleinden.

Elke regio heeft zijn specifieke grondlagen, hoogte van waterstand en bijhorende waterkwaliteit. Op basis van onze database, geologische kaarten en referenties, kunnen wij, rekening houdend met de specifieke klanteisen, de juiste boordiepte bepalen.

Backx nv bestaat reeds meer dan 40 jaar waardoor we een enorme kennis en ervaring hebben opgedaan. We proberen ons ook steeds aan de vooropgestelde planning te houden.

Voor onze boortoren hebben we een minimumdoorgang van 3 meter nodig.

Op 1,5 à 2 meter van een gebouw kunnen wij de boring uitvoeren.

Op de boorlocatie zelf hebben we ongeveer 10 x 4 m plaats nodig.

Om onze vrachtwagens te parkeren is er 2 x 25 meter nodig.

Onze boortoestellen zijn voorzien van rupsen met rubberen pads waardoor krassen op uw bestrating worden vermeden. Alsook door het grote contactoppervlak van de rupsen met de grond worden beschadigingen en verzakkingen op uw terrein vermeden.

Rijplaten hebben we echter niet bij, hiervoor kan u beroep doen op verhuurfirma’s . (bv. schrauwen, rijplatenverhuur,…)

Na de putboring voeren wij telkens een beperkte chemische analyse uit in ons eigen (niet erkend) labo om een indicatie van de waterkwaliteit weer te geven. Voor een uitgebreide bacteriologische analyse dient u contact op te nemen met een erkend laboratorium. (bv. bodemkundige dienst België, Labo Derva, ..)

Putboringen
02.

POMPINSTALLATIES

Voor een standaard installatie met een onderwaterpomp, drukketel en toebehoren moet u ongeveer 3.500,- euro in rekening brengen.

Wij werken altijd met het merk Grundfos. Deze onderwaterpompen zijn de enige op de markt die volledig uit RVS bestaan en hebben een hoogstaande kwaliteit met een lange levensduur. (zowel mono- als driefasig)

Een drukketel vult zich automatisch bij wanneer hij een bepaald niveau heeft bereikt. Dit wil zeggen dat wanneer u een kraan water opendraait de onderwaterpomp niet telkens op en af moet springen wat de levensduur van de pomp beïnvloedt.

Voor een standaard installatie heef u 1 meter muurbreedte op 60 cm diepte nodig. De pomp komt in de boring te hangen.

pompinstallatie
03.

WATERBEHANDELING

We werken met verschillende types waarvan de prijzen variëren tussen 2.000,- euro en 3.500,- euro.

D.m.v. het plaatsen van een waterbehandelingstoestel op uw boring wordt het laatste ijzer, kalk, ammonia, geur, kleur,.. uit uw water gefilterd.

Regenwaterfilters en cartouche filters helpen hiervoor niet.

De werking is op basis van ionenwisseling die Fe, Mn, Ca en Mg verwijderen bij passage door de harskolom. Bij verzadiging vindt regeneratie plaats met natrium zouten. (dit is een automatisch proces)

Het toestel wordt zo ingesteld dat meestal ’s nachts (of wat u verkiest) de harsen geregenereerd worden om klaar te zijn om opnieuw ijzer en kalk te verwerken.

04.

bodemenergie

De kostprijs van 1 of meerdere boringen voor de warmtepomp is afhankelijk welk systeem er gekozen wordt (open of gesloten), de locatie, het KW-vermogen van de warmtepomp en het aantal draaiuren van de warmtepomp.

Dit is afhankelijk van de locatie, het KW-vermogen en het aantal draaiuren van de warmtepomp.

Bijvoorbeeld een warmtepomp van 8 KW heeft 2 boringen van 80 à 100m nodig.

Gesloten systeem:

Een geothermische warmtepomp onttrekt de energie uit de ondergrond.

D.m.v. het plaatsen van verticale bodemwarmtewisselaars circuleert er continue monopropylèneglycol of MPG (koel)vloeistof doorheen de lussen. De aarde verwarmt deze vloeistof en de warmtepomp neemt deze warmte af en gebruikt deze om bijvoorbeeld uw woning te verwarmen.

De bodem heeft een constante temperatuur, waardoor u met een goed gedimensioneerd gesloten systeem veel hogere rendementen behaald dan met een luchtwarmtepomp. Zeker bij nieuwbouwwoningen waarbij koeling een belangrijke rol speelt.

De boringen betalen zich terug op een termijn van 4 à 6 jaar t.o.v. een luchtwarmtepomp.

Open systeem:

Hierbij wordt er gewerkt met een winning- en een retourboring. Uit de winningsput (oftewel warmteput) wordt de warmte van het water opgenomen in de warmtepomp en het koude water wordt terug in de retourput (oftewel koudeput) geïnjecteerd.

Tussen geothermische boringen dient 5 a 6 meter afstand te zijn.

Voor onze boortoren hebben we een minimumdoorgang van 3 meter nodig.

Op 1,5 à 2 meter van een gebouw kunnen wij de boring uitvoeren.

Op de boorlocatie zelf hebben we ongeveer 10 x 4 m plaats nodig.

Om onze vrachtwagens te parkeren is er 2 x 25 meter nodig.

Gesloten systeem: Neen, deze worden ondergronds aangesloten en worden best onder een groenzone of gazon geplaatst, indien dit niet mogelijk is kan deze ook onder de bestrating geplaatst worden.

Open systeem: Ja, deze boring wordt afgesloten met een zichtbaar putdeksel. (toezichtput)

pompinstallaties 1

Met een dubbele U-lus van 32 mm bekomt u in alle gevallen het hoogste rendement. U creëert een betere warmte uitwisseling met de bodem, alsook een veel grotere buffer aan MPG.

Een dubbele U-lus van 32 mm heeft gegarandeerd een betere uitwisseling dan een enkele turbo-lus van 32 mm of 40 mm.

Indien de opgevangen boorresten geen bruikbare grond betreft (klei), raden we aan om deze te laten afvoeren naar een erkend grondverwerkingsbedrijf.

Indien u toch wenst om deze ter plaatse achter te laten, dient u er rekening mee te houden dat deze locatie toegankelijk dient te zijn met onze vrachtwagen.

Het boorspecimen wordt namelijk automatisch opgevangen in onze vacuümwagen om deze nadien gemakkelijk te kunnen afkappen of afvoeren.

Afvoer boorspecimen

Neen, dit is niet mogelijk. Een geothermische boring is een volledig gesloten systeem waarbij er geen water opgepompt kan worden. Deze boringen staan volledig los van elkaar.

geothermie, boring, sonde, sondes, putboring, backx
05.

droogzuigingen

Dit heeft u nodig om een droge bouwput te verwezenlijken voor het plaatsen van bv. een regenwaterput, septische put, kelder, riolering,..

De droogzuiging moet blijven pompen tot er voldoende gewicht op de kelder ligt. Dit gaat de architect/ingenieur aangeven.

Zoals de eerste betonplaat, sommige ingenieurs zijn van mening tot dat de eerste verdieping er volledig op staat.

Dit is afhankelijk hoe diep er gegraven moet worden. Wij hebben een grote kennis van de ondergrond, de verschillende waterlagen en debieten waardoor we de meest geschikte diepte van de filters kunnen bepalen.

Via het online omgevingsloket moet u een melding indienen of een vergunning aanvragen voor uw droogzuiging. Na bestelling ontvangt u van ons een handleiding om deze stapsgewijs aan te vragen.

Voor elke droogzuiging heeft u een melding of vergunning nodig. Vanaf de betekening van de aktename kan er gestart worden met de droogzuiging. De aanvrager krijgt nadat het schepencollege akte genomen heeft van de melding, rechtstreeks uit het omgevingsloket een mail met de link naar het document dat hij kan downloaden.

In eerste instantie moet ingezet worden op de beperking van het opgepompte debiet. Het water wordt best in de directe omgeving terug geïnfiltreerd.  Als dat niet kan, is het hergebruik van het water misschien mogelijk. Pas als laatste optie mag het opgepompte grondwater geloosd worden.   Eerst in grachten of regenwaterafvoer, indien dit ook niet mogelijk is in de riolering mits toelating van de beheerder.

Nakijken of alle filters, darmpjes, dopjes goed zijn aangesloten + de pomp opgieten.

Een elektrische pomp: +/- 1,5 a 7,5 KW/u

Een dieptebron: +/- 3 à 5,5 KW/u

Een dieselpomp: Hier dient u zelf geen rekening mee te houden. Brandstof en onderhoud is inbegrepen in de huurprijs.

Elke bemaling moet voorzien zijn van een ontluchtingssysteem en een debietmeter. Daarbij is een juiste opstelling cruciaal om de bemaling correct te meten.

droogzuigingen, debietmeter

info: bemaling met debietmeter en zandvangbak

droogzuigingen, debietmeter 2

info: bemaling met debietmeter en snelontluchter

diensten droogzuigingen

Vragen of info?

Heeft u nog andere vragen die hier niet beantwoord zijn?

Stuur ons gerust een berichtje en we nemen snel contact met u op.

Scroll naar boven