Brandbestrijding

Oftewel bluswaterputten of brandputten genoemd.

Zijn er binnen uw bedrijf voldoende voorzieningen om een brand onder controle te krijgen? U staat er waarschijnlijk niet alle dagen bij stil. Door op uw eigen terrein een bluswaterput/brandput te laten boren, beschikt u over een ‘eindeloze’ hoeveelheid water om te blussen.

HOE WERKEN WE?

We werken op dezelfde manier als bij gewone putboringen.

In samenspraak met de brandweer wordt de boring uitgevoerd. De diepte van de boring is afhankelijk van de plaatselijke bodemopbouw en de verleende vergunning. De capaciteit van een bluswaterput wordt door de brandweer opgelegd en ligt tussen de 60 m³/h en 200 m³/h. Om deze capaciteit te kunnen garanderen moet de bluswaterput voorzien zijn van een onderwaterpomp met dezelfde capaciteit.

De pomp wordt  +/- 2 weken later gemonteerd met RVS persbuizen aan een RVS bronkap. Boven op deze bronkap wordt er een verticale aansluitkoppeling gemonteerd. Op deze koppeling moet een zuig-persslang kunnen worden aangesloten van het blusvoertuig van de brandweer. De voorschriften van de plaatselijke brandweer worden door ons opgevolgd. Na de inbedrijfstelling wordt de boring ook getest en goedgekeurd door de plaatselijke brandweer.

Er is weinig tot geen onderhoud nodig aan deze installaties. Het is wel aangeraden om de boring zeker 1x per jaar te testen.

Een voordeel van een bluswaterput is dat deze plaats besparend is. U moet geen ruimte voorzien voor een grote bluswatervijver, silo’s, bassins,..

Brandbestrijding

VERGUNNING NODIG?

Voor een bluswaterput heeft u een milieuvergunning klasse 2 nodig. Deze kan u via het omgevingsloket aanvragen.

Wij raden aan om hiervoor beroep te doen op een adviesbureau om deze vergunningen in samenspraak met ons aan te vragen.

Let op: een vergunningsaanvraag kan tot 4 à 6 maanden in beslag nemen vooraleer u goedkeuring heeft.

Heeft u een brandbestrijding nodig voor uw project?
Stuur ons een bericht en we nemen snel contact met u op. 

ONZE TROEVEN

Realisaties
+ 0
Jaar ervaring
+ 0
Teamleden
+ 0
brandbestrijding

VEEL GESTELDE VRAGEN (FAQ)

We hebben een overzicht van veelgestelde vragen opgesteld. U kan ze hieronder raadplegen. 

brandbestrijding

VRAAG HIER EEN OFFERTE AAN VOOR UW BRANDBESTRIJDING

Scroll naar boven