Bodemenergie

WAARVOOR?

De aarde is een perfecte warmte- en koudebron. Met behulp van één of meerdere putboringen en een warmtepomp kan u de warmte en koude onttrekken van de aarde. Deze techniek wordt vooral veel gebruikt bij nieuwbouw en renovatie. Boringen voor warmtewinning en koeling worden opgesplitst in 2 groepen:

Gesloten en open systemen
.

Deze keuze is afhankelijk van de toepassing en de bodemomstandigheden.

bodemenergie

GESLOTEN BRONSYSTEMEN

Gesloten bronsystemen zijn zeer onderhoudsvriendelijk en betrouwbaar. Er wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd circulatieproces. De verticale boringen worden verricht van 30 tot 150 meter diepte, waar dan HDPE dubbele U-lussen in worden geplaatst (oftewel verticale bodemwarmtewisselaars of aardwarmtesondes genoemd).

Het aantal meters dat geboord moet worden hangt onder meer af van het gewenste KW-vermogen (grootte van uw woning) en de locatie waar de boring plaats vindt. Vervolgens worden deze afgevuld met een goed geleidende vloeistof (monopropylene glycol) die wordt rondgepompt doorheen deze lussen.

Dit systeem wordt voornamelijk gebruikt bij particuliere woningen.

OPEN BRONSYSTEMEN

Oftewel een koude- en warmteopslag (KWO) of een winning- en retourboring (W&R) genoemd.

Met een open bronsysteem is grondwater de basis. Bij de winningsput wordt zuurstofarm water opgepompt uit een watervoerende laag. Dit water van 10 à 15° C dient als voeding voor de warmtepomp. De warmtepomp haalt de warmte uit het water tot het afgekoeld is naar +/- 5° C. Dit gebruikte en afgekoelde water wordt dan terug in de grond geïnjecteerd via de retourput. Waardoor het water terug opwarmt naar zijn oorspronkelijke temperatuur. Afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp en de ondergrond kan dit in 1 of meerdere boringen gerealiseerd worden.

Dit systeem wordt veelal toegepast bij grote vermogens zoals bijvoorbeeld industriegebouwen, serres en heel riante woningen.

SCHEMA

Schema gesloten bronsystemen
1
2
3

De boringen worden volledig opgevuld met een groutmengsel.

Dit mengsel zorgt voor een afdichting van alle watervoerende lagen conform de wetgeving.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Wij plaatsen de nodige kleistoppen om te verhinderen dat de verschillende watervoerende grondlagen met elkaar in verbinding worden gebracht.

Het boorgat wordt tevens bovenaan afgedicht zodat er geen verontreinigingen naar het grondwater kunnen gaan.

SCHEMA GESLOTEN BRONSYSTEMEN

Schema gesloten bronsystemen
1
2
3

De boringen worden volledig opgevuld met een groutmengsel.

Dit mengsel zorgt voor een afdichting van alle watervoerende lagen conform de wetgeving.

SCHEMA OPEN BRONSYSTEMEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Wij plaatsen de nodige kleistoppen om te verhinderen dat de verschillende watervoerende grondlagen met elkaar in verbinding worden gebracht.

Het boorgat wordt tevens bovenaan afgedicht zodat er geen verontreinigingen naar het grondwater kunnen gaan.

HOE WERKEN WE?

WAT DIENT U TE VOORZIEN?

putboring wagens backx nv

Met dit materiaal komen wij ter plaatse om uw boring(en) uit te voeren.

VERGUNNING NODIG?

Voor open systemen heeft u altijd een vergunning klasse 2 nodig.

Deze kan u via het omgevingsloket aanvragen.

Wij raden aan om hiervoor beroep te doen op een adviesbureau om deze vergunning in samenspraak met ons aan te vragen.

Let op: een vergunningsaanvraag kan tot 4 à 6 maanden in beslag nemen vooraleer u goedkeuring heeft.

Voor gesloten systemen tot 150 meter heeft u geen vergunning nodig, uitgezonderd in beschermde zones type II en III.

Voor meer info klik hier.

BESTAAN ER SUBSIDIES VOOR GEOTHERMISCHE BORINGEN?

Hiervoor verwijzen wij u graag verder naar www.energiesparen.be

Heeft u een boring voor bodemenergie nodig voor uw project?
Stuur ons een bericht en we nemen snel contact met u op. 

bodemenergie
bodemenergie

ONZE TROEVEN

Realisaties
+ 0
Jaar ervaring
+ 0
Man personeel
+ 0

VIDEO

FAQ

We hebben een overzicht van veelgestelde vragen opgesteld. U kan ze hieronder raadplegen. 

bodemenergie

VACATURE

Interesse om deze werken uit te voeren?
Bekijk dan zeker onze vacature assistent boormeester!

Vacature - assistent boormeester

vacature

Interesse om deze werken uit te voeren?
Bekijk dan zeker onze vacature ploegbaas aansluiten sondes!

aansluiten sondes

VRAAG HIER EEN OFFERTE AAN VOOR UW BODEMENERGIE

Voeg uw plan toe indien beschikbaar. (Max 5MB) Toegelaten bestanden: JPG, PDF
Scroll naar boven