Putboring (kort)

1) Wilt u een grondwaterwinning waarbij het water enkel met een handpomp wordt opgepompt?

 

2) Wilt u een grondwaterwinning met een debiet van minder dan 500 m³/jaar

en waarvan het water enkel en alleen wordt gebruikt voor huishoudelijke toepassingen?:

  • JA: Melding van eigen waterwinning bij dienst heffingen van de Vlaamse Milieumaatschappij
  • NEE: Debiet > 500 m³/jaar: dieptecriterium bepalen.

 

3) Hoe bepaalt u uw dieptecriterium?

Consulteer de on-line themaviewer rubriek 53.8. Klik hier voor de link.

Deze on-line toepassing maakt u wegwijs of u al dan niet een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen voor het winnen van grondwater (> 500 m³/ jaar).

 

4) Hoe werkt deze on-line themaviewer voor het bepalen van de klasse voor een winning van grondwater?

In de balk vult u uw adresgegevens in waar de boring zal plaatsvinden. Aan de hand van de kader rechts, kan u aangeven onder welk debiet u zal vallen en wordt er aangegeven welke klasse vergunningsaanvraag u moet indienen of dat een meldingsplicht bij uw gemeente volstaat.

kaart Met Dieptecriterium

Het dieptecriterium op deze plaats is 5 meter.

Dit wil zeggen dat we bij een debiet > 500m³/jaar kleiner of gelijk aan 5000m³/jaar vanaf een diepte van 5 meter een vergunningsaanvraag klasse 2 moeten indienen.

 

kaart Met Dieptecriterium

Dit wil zeggen dat we bij een debiet groter dan 5000m³/jaar en kleiner of gelijk aan 30000 m³/jaar vanaf een diepte van 5 meter een vergunningsaanvraag klasse 2 moeten indienen.

kaart Met Dieptecriterium

VLAREM rubriek 53.8 - Bepalen van de klasse voor een winning van grondwater

Dit wil zeggen dat we bij een debiet groter dan 30000 m²/jaar vanaf een diepte van 5 meter een vergunningsaanvraag klasse 1 moeten indienen.