Droogzuiging

Voor de start van de activiteit dient er een melding te gebeuren bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de werken uitgevoerd worden.

De melding klasse 3 moet gebeuren met volgende meldingsformulieren: klik hier om de documenten te downloaden.

Sinds 01/01/2010 moet elke vergunde of gemelde grondwaterwinning uitgerust zijn met een debietmeting en registratie van de opgepompte hoeveelheid grondwater. (ontluchtingsbak en waterteller)