Warmtewinning & koeling

Steeds meer mensen ontdekken het milieuvriendelijk verwarmen en koelen.

De aarde is een perfecte warmtebron. Met behulp van één of meerdere putboringen en een warmtepomp kan je de warmte onttrekken van de aarde. Deze techniek wordt vooral veel gebruikt bij nieuwbouw en renovatie. Aardwarmte is een eenvoudige en onuitputtelijke warmte, die gratis wordt aangeboden door moeder natuur. Boringen voor warmtewinning en koeling worden opgesplitst in 2 groepen: open systemen en gesloten systemen. Deze keuze is afhankelijk van de toepassing en de bodemomstandigheden.

OPEN BRONSYSTEMEN

Met een open bronsysteem is grondwater de basis. Bij de winningsput wordt zuurstofarm water opgepompt uit een watervoerende laag. Dit water van 10 à 15° C dient als voeding voor de warmtepomp. De warmtepomp haalt de warmte uit het water tot het afgekoeld is naar +/- 5° C. Dit gebruikte en afgekoelde water wordt dan terug in de grond geïnjecteerd via de retourput. Waardoor het water terug opwarmt naar zijn oorspronkelijke temperatuur. Afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp en de ondergrond kan dit in 1 of meerdere boringen gerealiseerd worden. Dit systeem wordt veelal toegepast bij grote vermogens zoals bijvoorbeeld industriegebouwen, serres en heel riante woningen.

GESLOTEN BRONSYSTEMEN

Gesloten bronsystemen zijn zeer onderhoudsvriendelijk en betrouwbaar. Er wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd circulatieproces. De verticale boringen worden verricht van 30 tot 150 meter diep, waar dan HDPE lussen in worden geplaatst (aardwarmtesondes). Het aantal meters dat geboord moet worden hangt onder meer af van het gewenste vermogen (grote van uw woning) en de locatie waar de boring plaats vindt. Vervolgens worden deze afgevuld met een goed geleidende vloeistof (glycol) die wordt rondgepompt door deze sondes. Dit systeem wordt hoofdzakelijk gebruikt bij een warmtepomp voor particulier gebruik.

  • warmtepwinning & koeling
  • warmtepwinning & koeling
  • warmtepwinning & koeling
  • warmtepwinning & koeling
  • warmtepwinning & koeling