Brandbestrijding

Brandbestrijding / bluswaterputten / brandputten

Zijn er binnen uw bedrijf voldoende voorzieningen om een brand onder controle te krijgen? U staat er waarschijnlijk niet alle dagen bij stil. Brandbestrijding is een must.

Door op uw eigen terrein een bluswaterput/brandput te laten boren, beschikt u over een ‘eindeloze’ hoeveelheid water om te blussen.

BACKX NV is gespecialiseerd in putboringen voor vele toepassingen. Eén van deze toepassingen is het boren van putten voor bluswater. We hebben reeds talloze brandputten uitgevoerd voor gemeenten, industrieterreinen in Nederland en België.

In samenspraak met de brandweer wordt de boring uitgevoerd. De diepte van de boring is afhankelijk van de plaatselijke bodemopbouw. De capaciteit van een bluswaterput ligt tussen de 60 m³/h en 200 m³/h. Om deze capaciteit te kunnen garanderen moet de bluswaterput voorzien zijn van een onderwaterpomp met dezelfde capaciteit.

De pomp wordt gemonteerd met RVS persbuizen aan een RVS bronkap. Boven op deze bronkap moet een verticale aansluitkoppeling worden gemonteerd. Op deze koppeling moet een zuig-persslang kunnen worden aangesloten van het blusvoertuig van de brandweer. De voorschriften van de plaatselijke brandweer worden door ons opgevolgd.

Garantie:
BACKX NV geeft 10 jaar garantie op zandvrij water en op voldoende capaciteit.

  • brandbestrijding, brandput
  • KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
  • brandbestrijding, brandput
  • brandbestrijding, brandput
  • Brandbestrijding
  • Brandbestrijding